Štěstí - citáty

Vychází ze samotného člověka, z jeho pocitů, úspěchů, aktuálních nálad a skutků. Je důležité v životě všech. Je někdy těžké jej získat, o to víc si ho pak lidé váží a nakládají s ním veleopatrně. To ostatně říkají také citáty o štěstí, kterých je velká spousta. Každý jej ve svém životě potřebuje a snaží se žít tak, aby si tento pocit a stav udržel co možná nejdéle. I vy si můžete přečíst krásné výroky a zjistit, které již znáte a které jsou pro vás naopak nové.