"Na světě není většího bohatství, než moci každou vteřinu přítomnosti sdílet dvěma navzájem se milujícími srdci, a doufat a bojovat za to, aby ta společná vteřina se mohla zopakovat i v budoucnosti."