Môžeš mať peniaze, ? ale nie šťastie. ? Môžeš si kúpiť nemocnicu, ? ale nie zdravie. ? Môžeš si kúpiť budovu, ? ale nie domov. ? Môžeš si kúpiť posteľ, ? ale nie sen. ? Môžeš si kúpiť hodiny, ? ale nie čas. ? Môžeš si kúpiť knihy, ? ale nie vedomosti. ? Môžeš si kúpiť stanovisko, ? ale nie uznanie. ? Môžeš si kúpiť telo, ? ale nie dušu. ? Môžeš si kúpiť sex, ? ale nie lásku. ? Môžeš si kúpiť kamarátov, ? ale nie ich dôveru ???…..