Paměť srdce smazává vzpomínky na to co bylo zlé a dobré zveličuje.