Milovat opravdu své děti znamená špatné nikdy neschvalovat,vlastním příkladem jim skromnost, lásku denně ukazovat. Milovat opravdu své děti – to’t v ústech jenom pěkná slova,kdo miluje, je zdravě přísný i nekonečnou lásku v sdrci chová. Milovat opravdu své děti vyžaduje ochra’novat a čistit duši svou, neporovnávat s druhým, neslyšet, kdyžreklamy do psatí zvou. Milovat opravdu své děti znamená k dobru je stále vychovávat, učit je vážit si, děkovat za den, do něhož budou vstávat. Milovat opravdu své děti je rozevřená náruč i těsná vesta,učení se pomoci starším, dávání, úzká a kamenitá cesta. Milovat opravdu své děti vyžaduje odvrhnoutstriktní zákazy, Tvůj vlastní příklad, Tvé činy, to’t lék na dětské prušvihy a nákazy. Milovat opravdu své děti – beránky, ovečky dobře vychovávat zvládneš,když modlit se budeš při práci smodlitbou vstávat. Milovat opravdu své děti – připrav se na růže, připrav se na štestí i trny a věř, Bůh ti pomůže.